Galerie-Bleich Rossi, Graz
Kuenstler der Galerie Rueckblick

Andreas Hoehne
1991"Give me a hand before I call you back" - Gruppenausstellung mit Martin Kippenberger, Adam Kuczynski, Ronald Wullems, Matti Braun, Tatjana Steiner, Tobias Rehberger, Matthias Schaufler

19. Oktober - 5. November 1991 - steirischer herbst
..zur Ausstellung