Galerie-Bleich Rossi, Graz
Kuenstler der Galerie Rueckblick

Matti Braun
1991"Give me a hand before I call you back" - Gruppenausstellung mit Martin Kippenberger, Andreas Hoehne, Adam Kuczynski, Ronald Wullems, Tatjana Steiner, Tobias Rehberger, Matthias Schaufler

19. Oktober - 5. November 1991 - steirischer herbst
..zur Ausstellung